branduolinis įvykis

branduolinis įvykis
branduolinis įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinės energetikos bei radioaktyviųjų medžiagų transportavimo objektų veiklos sutrikimas, per kurį į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų. Pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros 1990 m. patvirtintą Tarptautinių branduolinių įvykių skalę skiriami 7 branduolinio įvykio lygmenys. Įvykiai, nedarantys poveikio saugai, vadinami nuokrypiais. Pirmasis lygmuo – sutrikusi branduolinio objekto veikla. Antrasis lygmuo – įvykis, kai pažeidžiamos kai kurios daugiazonės saugos sąlygos ir galima nedidelė personalo jonizuojančioji apšvita. Abu šie lygmenys siejami su techninio pobūdžio gedimais. Padariniai šalinami objekto teritorijoje, radioaktyviosios medžiagos į aplinką už objekto nepatenka. Trečiasis lygmuo – pavojingas įvykis, kai objekto teritorijoje sunaikinami daugiazonės saugos barjerai. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką, viršijama normatyvuose numatyta leidžiamoji apšvita; didžiausios personalo apšvitos dozės yra dešimtųjų mSv dalių, gyventojų apšvita neviršija nustatytų normų. Ketvirtasis lygmuo – avarija, kai sugedus branduolinio objekto įrangai objekto teritorijoje pažeidžiami aktyviosios zonos radiologiniai barjerai. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką. Personalo apšvitos dozės gali būti l Sv eilės (galima mirtina apšvita), gyventojų – keli mSv, bet nustatytų leidžiamųjų normų neviršija. Penktasis lygmuo – avarija, galinti turėti pavojingų padarinių, kai sunaikinama dauguma aktyviosios zonos radiologinių barjerų. Aplinkos tarša radioaktyviuoju jodu ¹³¹I siekia nuo šimtų iki tūkstančio TBq. Padariniai šalinami tik iš dalies, kaip numatyta valstybiniame ↑ avarijos likvidavimo plane. Šeštasis lygmuo – pavojingoji avarija, kai į aplinką patenka nuo tūkstančio iki dešimčių tūkstančių TBq radioaktyviojo jodo izotopo ¹³¹I. Padariniai šalinami įgyvendinant visą valstybinį ↑ avarijos likvidavimo planą. Septintasis lygmuo – didžioji avarija, kai, pvz., suirus branduoliniam reaktoriui, į aplinką patenka daug ilgaamžių ir trumpaamžių izotopų, tarp jų >100 tūkst. TBq radioaktyviojo jodo izotopo ¹³¹I. Avarijos padariniai gali turėti ypač žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai labai didelėje teritorijoje. Šiam lygmeniui priskirta tik avarija, įvykusi 1986 m. Černobylio AE (Ukraina). atitikmenys: angl. nuclear accident rus. ядерное происшествие ryšiai: dar žiūrėkavarijos likvidavimo planas dar žiūrėkbranduolinės elektrinės avarija dar žiūrėkbranduolinis incidentas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • branduolinis įvykis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Įvykis, atsitinkantis eksploatuojant įrenginius, susijusius su branduoline technologija (branduolinio kuro gavyba, sodrinimu, šiluminių elementų gamyba, branduolinių reaktorių eksploatacija, naudoto kuro… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • branduolinis įvykis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Netikėtas įvykis, susijęs su branduoliniu ginklu, įtaisu ar jų komponentais, bet nelaikomas branduolinio ginklo avarija. atitikmenys: angl. nuclear incident pranc. incident nucléaire …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • įvykis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Reikšmingas visuomenės arba asmens gyvenimo reiškinys. Neviršijantis nustatytų kriterijų gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, turintis ribotą vietinį poveikį… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinis incidentas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Netikėtas įvykis su branduoliniu ginklu, įtaisu ar komponentu, nesukeliantis ↑ branduolinės avarijos. atitikmenys: angl. nuclear incident rus. ядерный инцидент ryšiai: dar žiūrėk –… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • nuclear accident — branduolinis įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinės energetikos bei radioaktyviųjų medžiagų transportavimo objektų veiklos sutrikimas, per kurį į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų. Pagal… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • ядерное происшествие — branduolinis įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinės energetikos bei radioaktyviųjų medžiagų transportavimo objektų veiklos sutrikimas, per kurį į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų. Pagal… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • event — įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Reikšmingas visuomenės arba asmens gyvenimo reiškinys. Neviršijantis nustatytų kriterijų gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, turintis ribotą vietinį… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • происшествие — įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Reikšmingas visuomenės arba asmens gyvenimo reiškinys. Neviršijantis nustatytų kriterijų gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, turintis ribotą vietinį… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Kernstörung — branduolinis įvykis statusas T sritis Energetika apibrėžtis Įvykis, atsitinkantis eksploatuojant įrenginius, susijusius su branduoline technologija (branduolinio kuro gavyba, sodrinimu, šiluminių elementų gamyba, branduolinių reaktorių… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Kernunfall — branduolinis įvykis statusas T sritis Energetika apibrėžtis Įvykis, atsitinkantis eksploatuojant įrenginius, susijusius su branduoline technologija (branduolinio kuro gavyba, sodrinimu, šiluminių elementų gamyba, branduolinių reaktorių… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”